جواب پاسخ تمرینات ریاضی هفتم - جواب فعالیت ها تمرینات ریاضی هشتم - پاسخ تمرینات ریاضی نهم - جواب تمرینات ریاضی دهم

۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «جواب تمرینات فصل سوم ریاضی نهم» ثبت شده است

جواب تمرینات صفحه های 57 و 58 ریاضی نهم فصل سوم

پاسخ تمرینات فصل سوم ریاضی نهم

صفحه 57 و 58 کتاب درسی

1- آیا هر دو شکل هم نهشت با هم، متشابه نیز هستند.

در صورت متشابه بودن، نسب تشابه چند است؟

پاسخ تمرینات ریاضی نهم فصل سوم - گام به گام - دانلود - جواب - استدلال و اثباط در هندسه

برای دانلود پاسخ کلیک کنید:

دانلود پاسخ تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی نهم فصل سوم

دانلود گام به گام ریاضی نهم (کلیه فصل ها)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جواب تمرینات صفحه های 51 و 52 ریاضی نهم فصل سوم

پاسخ تمرینات فصل سوم ریاضی نهم

صفحه های 51 و 52 کتاب درسی

1- در شکل مقابل ABCD متوازی الاضلاع است و M و N و P و Q وسط های اضلاع متوازی الاضلاع اند، ثابت کنید : MN=PQ

جواب تمرینات صفحه 51 و 52 ریاضی نهم

پاسخ تمرینات ریاضی نهم فصل سوم - گام به گام - دانلود - جواب - استدلال و اثباط در هندسه

برای دانلود پاسخ کلیک کنید:

دانلود پاسخ تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی نهم فصل سوم

دانلود گام به گام ریاضی نهم (کلیه فصل ها)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جواب تمرینات صفحه 48 ریاضی نهم فصل سوم

پاسخ تمرینات فصل سوم ریاضی نهم

صفحه 48 کتاب درسی

1- ثابت کنید قطرهای هر متوازی الاضلاع یکدیگر را نصف می کنند. یعنی در شکل مقابل نشان دهید: OA=OC و OB=OD

جواب تمرینات صفحه 48 ریاضی نهم

پاسخ تمرینات ریاضی نهم فصل سوم - گام به گام - دانلود - جواب - استدلال و اثباط در هندسه

برای دانلود پاسخ کلیک کنید:

دانلود پاسخ تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی نهم فصل سوم

دانلود گام به گام ریاضی نهم (کلیه فصل ها)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جواب تمرینات صفحه 42 و 43 ریاضی نهم فصل سوم

پاسخ فعالیت فصل سوم ریاضی نهم

صفحه 42 و 43 کتاب درسی

1- آیا اثبات مسئله زیر معتبر است؟ برای پاسخ خود دلیل بیاورید.

مسئله: در هر مثلث، اندازه زاویه خارجی با مجموع اندازه های دو زاویه داخلی غیر مجاور با آن برابر است.

اثبات: مثلث متساوی الاضلاع ABC در نظر می گیریم. می دانیم که مجموع زوایای داخلی هر مثلث 180 در جه است و زوایای Aو B و C هر کدام 60 درجه است؛ بنابراین

جواب تمرینات صفحه 42 و 43 ریاضی نهم

پاسخ تمرینات ریاضی نهم فصل سوم - گام به گام - دانلود - جواب - استدلال و اثباط در هندسه

برای دانلود پاسخ کلیک کنید:

دانلود پاسخ تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی نهم فصل سوم

دانلود گام به گام ریاضی نهم (کلیه فصل ها)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جواب تمرینات صفحه های 35 و 36 ریاضی نهم فصل سوم

پاسخ تمرینات فصل سوم ریاضی نهم

صفحه های 35 و 36 کتاب درسی

1- در شکل های زیر عمود منصف های سه ضلع مثلث ها را رسم کنید:

جواب تمرینات صفحه 35 ریاضی نهم

پاسخ تمرینات ریاضی نهم فصل سوم - گام به گام - دانلود - جواب - استدلال و اثباط در هندسه

برای دانلود پاسخ کلیک کنید:

دانلود پاسخ تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی نهم فصل سوم

دانلود گام به گام ریاضی نهم (کلیه فصل ها)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جواب کار در کلاس صفحه 33 و 34 ریاضی نهم فصل سوم

پاسخ کار در کلاس فصل سوم ریاضی نهم

صفحه 33 و 34 کتاب درسی

1- مواردی را بازگو کنید که مانند فعالی 1 فردی با توجه به رویدادهای گذشته، نتیجه ای می گیرد که درست نیست.

2- دو ارتفاع از هر یک از مثلث های زیر، رسم کنید.

جواب کار در کلاس صفحه 33 ریاضی نهم فصل سوم

و ...

پاسخ تمرینات ریاضی نهم فصل سوم - گام به گام - دانلود - جواب - استدلال و اثباط در هندسه

برای دانلود پاسخ کلیک کنید:

دانلود پاسخ تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی نهم فصل سوم

دانلود گام به گام ریاضی نهم (کلیه فصل ها)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جواب فعالیت صفحه 33 ریاضی نهم فصل سوم

پاسخ فعالیت فصل سوم ریاضی نهم

صفحه 33 کتاب درسی

متن های زیر را بخوانید و به سوالات زیر پاسخ دهید.

1- امیر و محسن برای دیددن مسابقه فوتبال به ورزشگاه رفتند. محسن به امیر گفت: "من مطمئن هستم که تیم مورد علاقه من امروز هم می بازد." امیر پرسید: "چگونه با این اطمینان حرف می زنی؟" محسن دلیل آورد که: "چون هر بار که به ورزشگاه رفته ام، تیم مورد علاقه ام باخته است."

آیا دلیلی که محسن آورده است، درست است؟ چرا؟

پاسخ تمرینات ریاضی نهم فصل سوم - گام به گام - دانلود - جواب - استدلال و اثباط در هندسه

برای دانلود پاسخ کلیک کنید:

دانلود پاسخ تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی نهم فصل سوم

دانلود گام به گام ریاضی نهم (کلیه فصل ها)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰