پاسخ تمرینات فصل سوم ریاضی نهم

صفحه 57 و 58 کتاب درسی

1- آیا هر دو شکل هم نهشت با هم، متشابه نیز هستند.

در صورت متشابه بودن، نسب تشابه چند است؟

پاسخ تمرینات ریاضی نهم فصل سوم - گام به گام - دانلود - جواب - استدلال و اثباط در هندسه

برای دانلود پاسخ کلیک کنید:

دانلود پاسخ تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی نهم فصل سوم

دانلود گام به گام ریاضی نهم (کلیه فصل ها)