پاسخ فعالیت فصل سوم ریاضی نهم

صفحه 33 کتاب درسی

متن های زیر را بخوانید و به سوالات زیر پاسخ دهید.

1- امیر و محسن برای دیددن مسابقه فوتبال به ورزشگاه رفتند. محسن به امیر گفت: "من مطمئن هستم که تیم مورد علاقه من امروز هم می بازد." امیر پرسید: "چگونه با این اطمینان حرف می زنی؟" محسن دلیل آورد که: "چون هر بار که به ورزشگاه رفته ام، تیم مورد علاقه ام باخته است."

آیا دلیلی که محسن آورده است، درست است؟ چرا؟

پاسخ تمرینات ریاضی نهم فصل سوم - گام به گام - دانلود - جواب - استدلال و اثباط در هندسه

برای دانلود پاسخ کلیک کنید:

دانلود پاسخ تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی نهم فصل سوم

دانلود گام به گام ریاضی نهم (کلیه فصل ها)