جواب پاسخ تمرینات ریاضی هفتم - جواب فعالیت ها تمرینات ریاضی هشتم - پاسخ تمرینات ریاضی نهم - جواب تمرینات ریاضی دهم

۲۵ مطلب با موضوع «ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی» ثبت شده است

جواب تمرین های ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی فصل هفتم صفحه 168، 169 و 170

پاسخ تمرینات فصل هفتم ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی

صفحه 168 و 169 و 170 کتاب درسی

1- با پر کردن جاهای خالی، اسمی یا ترتیبی بودن متغیرهای زیر را مشخص کنید.

جواب تمرینات ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی

الف) مراحل رشد یک انسان (نوزاد، کودک، نونهال، نوجوا، جوان، میان سال، کهن سال)

ب) نژاد افراد (سفید پوست، زرد پوست، سیاه پوست)

پ) رنگ موی افراد (مشکی، قهوه ای، طلایی)

ت) کیفیت میوه هلو (درجه 1، درجه 2، درجه 3)

...

پاسخ تمرینات ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی - گام به گام - دانلود - جواب - فصل 7 - آمار و احتمال

برای دانلود کلیک کنید:

دانلود پاسخ تمرینات فصل ۷ ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی

دانلود گام به گام ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی (کلیه فصل ها)

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جواب تمرین های ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی فصل هفتم صفحه 158

پاسخ تمرینات فصل هفتم ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی

صفحه 158 کتاب درسی

1- می خواهیم درباره کیفیت محصول تولیدی یک کارخانه، تحقیقی انجام دهیم. برای این منظور، از تعداد کل قطعات تولید شده در کارخانه که برابر با 10000 قطعه است، 100 قطعه انتخاب می شود. با توجه به اطلاعات موجود، جدول زیر را کامل کنید:

جواب تمرینات ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی

جواب تمرین های ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی فصل هفتم صفحه 158

...

پاسخ تمرینات ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی - گام به گام - دانلود - جواب - فصل 7 - آمار و احتمال

برای دانلود کلیک کنید:

دانلود پاسخ تمرینات فصل ۷ ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی

دانلود گام به گام ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی (کلیه فصل ها)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جواب تمرین های ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی فصل هفتم صفحه 150 و 151

پاسخ تمرینات فصل هفتم ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی

صفحه 150 و 151 کتاب درسی

1- هر یک از اعداد طبیعی و زوج کوچکتر از 11 را روی یک کارت می نویسیم و یکی از این کارت ها را به تصادف بر می داریم:

 • الف) فضای نمونه ای این آزمایش یا پدیده تصادفی را مشخص کنید.
 • ب) چه  تعداد پیشامد تصادفی را روی این فضای نمونه ای می توان تعریف کرد؟
 • پ) پیشامد A را که در آن «عدد روی کارت انتخاب شده بر 4 بخش پذیر باشد» مشخص کنید.

...

پاسخ تمرینات ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی - گام به گام - دانلود - جواب - فصل 7 - آمار و احتمال

برای دانلود کلیک کنید:

دانلود پاسخ تمرینات فصل ۷ ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی

دانلود گام به گام ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی (کلیه فصل ها)

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جواب تمرین های ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی فصل ششم صفحه 139 و 140

پاسخ تمرینات فصل ششم ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی

صفحه 139 و 140 کتاب درسی

1- یک فروشنده تنقلات در فروشگاه خود، پسته، بادام، گردو، تخمه کدو، تخمه ژاپنی، نخودچی و کشمش دارد. از نظر او در یک آجیل حداقل پنج نوع از تنقلات فوق باید وجود داشته باشد. او با تنقلات موجود در فروشگاهش چند نوع آجیل می تواند درست کند؟

...

پاسخ تمرینات ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی - گام به گام - دانلود - جواب - فصل 6 - شمارش بدون شمردن

برای دانلود کلیک کنید:

دانلود پاسخ تمرینات فصل ۶ ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی

دانلود گام به گام ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی (کلیه فصل ها)

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جواب تمرین های ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی فصل ششم صفحه 131 و 132

پاسخ تمرینات فصل ششم ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی

صفحه 131 و 132 کتاب درسی

1- در یک لیگ فوتبال 18 تیم قرار دارند. در پایان این لیگ تیم های اول تا سوم به چند حالت مختلف می توانند مشخص شوند؟ جواب تمرینات ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی

...

پاسخ تمرینات ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی - گام به گام - دانلود - جواب - فصل 6 - شمارش بدون شمردن

برای دانلود کلیک کنید:

دانلود پاسخ تمرینات فصل ۶ ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی

دانلود گام به گام ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی (کلیه فصل ها)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جواب تمرین های ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی فصل ششم صفحه 124، 125، 126

پاسخ تمرینات فصل ششم ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی

صفحه 124، 125، 126 کتاب درسی

1- تعداد حالت های ممکن برای رمز یک دستگاه را در حالت های زیر به دست آورید.

مشخص کنید برای ایت کار از اصل جمع استفاده شده می شود یا از اصل ضرب یا از هر دو.

 • الف) این رمز از یک گزینه تشکیل شده است که گزینه اول یک عدد و گزینه دوم یک حرف الفبای فارسی است.
 • ب) این رمز از دو گزینه تشکیل شده است که یکی از گزینه ها یک عدد و گزینه دیگر یک حرف الفبای فارسی است.
 • ت) این رمز از دو گزینه تشکیل شده است که یا هر دو گزینه عددند یا هر دو گزینه حرف انگلیسی اند.
 • ث) این رمز از 4 گزینه تشکیل شدهه است که هر دو گزینه اول اعدادد غیرتکراری و دو گزینه دوم حروف انگلیسی غیر تکراری اند.

...

پاسخ تمرینات ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی - گام به گام - دانلود - جواب - فصل 6 - شمارش بدون شمردن

برای دانلود کلیک کنید:

دانلود پاسخ تمرینات فصل ۶ ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی

دانلود گام به گام ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی (کلیه فصل ها)

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جواب تمرین های ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی فصل پنجم صفحه 115، 116 و 117

پاسخ تمرینات فصل پنجم ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی

صفحه 115، 116، 117 کتاب درسی

1- تابع f(x)=۳x-۱ را که دامنه آن مجموعه جواب تمرینات ریاضی دهم تجربی و انشانی است، رسم کنید. برد این تابع را به دست آورید و نمایش زوج مرتبی و نمودار پیکانی آن را ارائه دهید. اگر دامنه این تابع R باشد، پاسخ ها چگونه خواهد بود؟

...

پاسخ تمرینات ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی - گام به گام - دانلود - جواب

برای دانلود کلیک کنید:

دانلود پاسخ تمرینات فصل ۵ ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی

دانلود گام به گام ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی (کلیه فصل ها)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جواب تمرین های ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی فصل پنجم صفحه 105، 106، 107 و 108

پاسخ تمرینات فصل پنجم ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی

صفحه 105، 106، 107 و 108 کتاب درسی

1- کدام یک تابع است؟

دامنه و برد هر تابع را معلوم کنید.

پاسخ تمرینات صفحه 105 ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی - فصل 5 تابع

...

پاسخ تمرینات ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی - گام به گام - دانلود - جواب

برای دانلود کلیک کنید:

دانلود پاسخ تمرینات فصل ۵ ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی

دانلود گام به گام ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی (کلیه فصل ها)

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جواب تمرین های ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی فصل پنجم صفحه 100

پاسخ تمرینات فصل پنجم ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی

صفحه 100 کتاب درسی

1- کدام یک از روابط زیر یک تابع را معلوم می کند؟ توضیح دهید.

پاسخ تمرینات صفحه 100 ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی

 • الف) رابطه ای که به ضلع یک مربع، محیط مربع را نسبت می دهد.
 • ب) رابطه ای که به هر فرد، دمای بدن او را در یک زمان معین نسبت می دهد.
 • ج) رابطه ای که به هر فرد، گروه خونی او را نسبت می دهد.
 • د) رابطه ای که به هر دانش آموز، دوستان او را نسبت می دهد.
 • هـ) رابطه ای که به هر عدد، ریشه های دوم آن عدد را نسبت می دهد.
 • و) رابطه ای که به هر عدد، ریشه سوم آن را نسبت می دهد.

پاسخ تمرینات ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی - گام به گام - دانلود - جواب

برای دانلود کلیک کنید:

دانلود پاسخ تمرینات فصل ۵ ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی

دانلود گام به گام ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی (کلیه فصل ها)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جواب تمرینات صفحه های 67 ریاضی نهم فصل چهارم

پاسخ تمرینات فصل چهارم ریاضی نهم

صفحه 67 کتاب درسی

1- حاصل عبارت های زیر را به دست آورید:

جواب تمرینات ریاضی نهم صفحه 67

پاسخ تمرینات ریاضی نهم فصل چهارم - گام به گام - دانلود - جواب - توان و ریشه

دانلود پاسخ تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی نهم فصل چهارم

دانلود گام به گام ریاضی نهم (کلیه فصل ها)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰