پاسخ تمرینات فصل سوم ریاضی نهم

صفحه 48 کتاب درسی

1- ثابت کنید قطرهای هر متوازی الاضلاع یکدیگر را نصف می کنند. یعنی در شکل مقابل نشان دهید: OA=OC و OB=OD

جواب تمرینات صفحه 48 ریاضی نهم

پاسخ تمرینات ریاضی نهم فصل سوم - گام به گام - دانلود - جواب - استدلال و اثباط در هندسه

برای دانلود پاسخ کلیک کنید:

دانلود پاسخ تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی نهم فصل سوم

دانلود گام به گام ریاضی نهم (کلیه فصل ها)