جواب پاسخ تمرینات ریاضی هفتم - جواب فعالیت ها تمرینات ریاضی هشتم - پاسخ تمرینات ریاضی نهم - جواب تمرینات ریاضی دهم

۳۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «جواب تمرینات ریاضی نهم» ثبت شده است

دانلود گام به گام ریاضی نهم (حل المسائل تمامی فصل ها) سال 97-98

دانلود گام به گام ریاضی نهم (حل المسائل تمامی فصل ها) سال 97-98

گام به گام ریاضی نهم کلیه فصل ها

حل تمرینات کتاب ریاضی نهم که بر اساس آخرین تغییرات کتاب سال جدید آماده شده است، از طریق لینک های زیر می توانید دانلود نمائید.

دانلود جواب تمرینات ریاضی پایه نهم  فصل 2

دانلود جواب تمرینات ریاضی پایه نهم  فصل 3

دانلود جواب تمرینات ریاضی پایه نهم  فصل 4

دانلود جواب تمرینات ریاضی پایه نهم  فصل 5

دانلود جواب تمرینات ریاضی پایه نهم  فصل 6

دانلود جواب تمرینات ریاضی پایه نهم  فصل 7

دانلود جواب تمرینات ریاضی پایه نهم  فصل 8

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جواب تمرینات صفحه 143 ریاضی نهم فصل هشتم

پاسخ تمرینات فصل هشتم ریاضی نهم

صفحه 143 کتاب درسی

1- حجم و سطح کل شکل های زیر را پیدا و باهم مقایسه کنید.

جواب تمرینات ریاضی نهم فصل هشتم صفحه 143

...

پاسخ تمرینات ریاضی نهم فصل هشتم - گام به گام - دانلود - جواب - حجم و مساحت

دانلود پاسخ تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی نهم فصل هشتم

دانلود گام به گام ریاضی نهم (کلیه فصل ها)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جواب تمرینات صفحه 139 ریاضی نهم فصل هشتم

پاسخ تمرینات فصل هشتم ریاضی نهم

صفحه 139 کتاب درسی

1- حجم هرمی را به دست آورید که قاعده آن مستطیلی به ابعاد 6 و 5 سانتی متر و ارتفاع آن 10 سانتی متر باشد.

...

پاسخ تمرینات ریاضی نهم فصل هشتم - گام به گام - دانلود - جواب - حجم و مساحت

دانلود پاسخ تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی نهم فصل هشتم

دانلود گام به گام ریاضی نهم (کلیه فصل ها)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جواب تمرینات صفحه 134 ریاضی نهم فصل هشتم

پاسخ تمرینات فصل هشتم ریاضی نهم

صفحه 134 کتاب درسی

1- قطر تقریبی کره زمین حدود 12800 کیلومتر است.

  • الف) قطر و شعاع کرده زمین را بر حسب کیلومتر با نماد علمی بنویسید.
  • ب) مساحت تقریبی رویه (سطح) کره زمین را بر حسب کیلومتر با نماد علمی بنویسید.
  • ج) مساحت کشور جمهوری اسلامی ایران حدود 1/648/000 کیلومترمربع است. مساحت ایران چه کسری از مساحت کره زمین است؟ این نسبت را با درصد نشان دهید.

...

پاسخ تمرینات ریاضی نهم فصل هشتم - گام به گام - دانلود - جواب - حجم و مساحت

دانلود پاسخ تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی نهم فصل هشتم

دانلود گام به گام ریاضی نهم (کلیه فصل ها)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جواب تمرینات صفحه 129 ریاضی نهم فصل هفتم

پاسخ تمرینات فصل هفتم ریاضی نهم

صفحه های 129 کتاب درسی

1- تقسیم های زیر را انجام دهید.

جواب تمرینات ریاضی نهم فصل هفتم صفحه 129

...

پاسخ تمرینات ریاضی نهم فصل هفتم - گام به گام - دانلود - جواب - عبارت های گویا

دانلود پاسخ تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی نهم فصل هفتم

دانلود گام به گام ریاضی نهم (کلیه فصل ها)

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جواب تمرینات صفحه های 123 و 124 و 125 ریاضی نهم فصل هفتم

پاسخ تمرینات فصل هفتم ریاضی نهم

صفحه های 123 و 124 و 125 کتاب درسی

1- ضرب و تقسیم های زیر را انجام دهید. (در همه تمرین ها مخرج کسرها مخالف صفر فرض شده است)

جواب تمرینات ریاضی نهم فصل هفتم

...

پاسخ تمرینات ریاضی نهم فصل هفتم - گام به گام - دانلود - جواب - عبارت های گویا

دانلود پاسخ تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی نهم فصل هفتم

دانلود گام به گام ریاضی نهم (کلیه فصل ها)

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جواب تمرینات صفحه های 117 و 118 ریاضی نهم فصل هفتم

پاسخ تمرینات فصل هفتم ریاضی نهم

صفحه های 117 و 118 کتاب درسی

1- برای هر عبارت گویا، مقادیری را بدست آورید که عبارت به ازای آنها تعریف نشده است.

جواب تمرینات ریاضی نهم فصل هفتم

...

پاسخ تمرینات ریاضی نهم فصل هفتم - گام به گام - دانلود - جواب - عبارت های گویا

دانلود پاسخ تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی نهم فصل هفتم

دانلود گام به گام ریاضی نهم (کلیه فصل ها)

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جواب تمرینات صفحه 112 ریاضی نهم فصل ششم

پاسخ تمرینات فصل ششم ریاضی نهم

صفحه 112 کتاب درسی

1- دستگاه های زیر را حل کنید.

جواب تمرینات ریاضی نهم فصل ششم

...

پاسخ تمرینات ریاضی نهم فصل ششم - گام به گام - دانلود - جواب - خط و معادله های خطی

دانلود پاسخ تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی نهم فصل ششم

دانلود گام به گام ریاضی نهم (کلیه فصل ها)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جواب تمرینات صفحه های 100 و 101 ریاضی نهم فصل ششم

پاسخ تمرینات فصل ششم ریاضی نهم

صفحه 100 و 101 کتاب درسی

1- خط به معادله تمرینات ریاضی نهم فصل ششم را رسم کنید.

الف) آیا نقطه جواب تمرینات ریاضی نهم صفحه 100 روی این خط است.

ب) مختصات نقطه های برخورد خط را با محورهای مختصات پیدا کنید.

ج) نقطه ای از این خط، به طول 1- را پیدا کنید.

پاسخ تمرینات ریاضی نهم فصل ششم - گام به گام - دانلود - جواب - خط و معادله های خطی

دانلود پاسخ تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی نهم فصل ششم

دانلود گام به گام ریاضی نهم (کلیه فصل ها)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

جواب تمرینات ریاضی نهم صفحه 31 فصل دوم

پاسخ تمرینات فصل دوم ریاضی نهم

صفحه 31 کتاب درسی

1- اگر پاسخ تمرینات ریاضی نهم صفحه 31 باشد، حاصل عبارت های زیر را به دست آورید :

|a+b|+2|a-b-c|

پاسخ تمرینات ریاضی نهم فصل دوم - گام به گام - دانلود - جواب - عددهای حقیقی

دانلود پاسخ تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی نهم فصل دوم

دانلود گام به گام ریاضی نهم (کلیه فصل ها)

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰