پاسخ تمرینات فصل هشتم ریاضی نهم

صفحه 134 کتاب درسی

1- قطر تقریبی کره زمین حدود 12800 کیلومتر است.

  • الف) قطر و شعاع کرده زمین را بر حسب کیلومتر با نماد علمی بنویسید.
  • ب) مساحت تقریبی رویه (سطح) کره زمین را بر حسب کیلومتر با نماد علمی بنویسید.
  • ج) مساحت کشور جمهوری اسلامی ایران حدود 1/648/000 کیلومترمربع است. مساحت ایران چه کسری از مساحت کره زمین است؟ این نسبت را با درصد نشان دهید.

...

پاسخ تمرینات ریاضی نهم فصل هشتم - گام به گام - دانلود - جواب - حجم و مساحت

دانلود پاسخ تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی نهم فصل هشتم

دانلود گام به گام ریاضی نهم (کلیه فصل ها)