پاسخ تمرینات فصل هشتم ریاضی نهم

صفحه 139 کتاب درسی

1- حجم هرمی را به دست آورید که قاعده آن مستطیلی به ابعاد 6 و 5 سانتی متر و ارتفاع آن 10 سانتی متر باشد.

...

پاسخ تمرینات ریاضی نهم فصل هشتم - گام به گام - دانلود - جواب - حجم و مساحت

دانلود پاسخ تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی نهم فصل هشتم

دانلود گام به گام ریاضی نهم (کلیه فصل ها)