دانلود گام به گام ریاضی و آمار (1) دهم انسانی چاپ جدید

مطابق با چاپ کتاب سالتحصیلی 1400-1401

پاسخ به تمام پرسشها، فعالیت ها، کار در کلاس ها و تمرینات کتاب

دانلود گام به گام ریاضی و آمار دهم انسانی

قیمت (تمامی فصل ها): 10 هزار تومان

 - - - - - - - - - - - - - - - 

دانلود به صورت فصل به فصل

دانلود گام به گام ریاضی و آمار دهم انسانی فصل 1

فصل اول: معادله درجه دوم

قیمت 3 هزار تومان

 - - - - - - - - - - - - - - - 

دانلود گام به گام ریاضی و آمار دهم انسانی فصل 2

فصل دوم: تابع

قیمت 3 هزار تومان

 - - - - - - - - - - - - - - - 

دانلود گام به گام ریاضی و آمار دهم انسانی فصل 3

فصل سوم: کار با داده های آماری

قیمت 3 هزار تومان

 - - - - - - - - - - - - - - - 

دانلود گام به گام ریاضی و آمار دهم انسانی فصل 4

فصل چهارم: نمایش داده ها

قیمت 3 هزار تومان

 - - - - - - - - - - - - - - - 

راهنمای دانلود