پاسخ تمرینات فصل چهارم ریاضی نهم

صفحه 63 و 64 کتاب درسی

1- برای هر عبارت دو پاسخ داده شده است. پاسخ درست را با ذکر دلیل مشخص کنید.

جواب تمرینات ریاضی نهم صفحه 63 و 64

پاسخ تمرینات ریاضی نهم فصل چهارم - گام به گام - دانلود - جواب - توان و ریشه

دانلود پاسخ تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی نهم فصل چهارم

دانلود گام به گام ریاضی نهم (کلیه فصل ها)