پاسخ تمرینات فصل هفتم ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی

صفحه 158 کتاب درسی

1- می خواهیم درباره کیفیت محصول تولیدی یک کارخانه، تحقیقی انجام دهیم. برای این منظور، از تعداد کل قطعات تولید شده در کارخانه که برابر با 10000 قطعه است، 100 قطعه انتخاب می شود. با توجه به اطلاعات موجود، جدول زیر را کامل کنید:

جواب تمرینات ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی

جواب تمرین های ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی فصل هفتم صفحه 158

...

پاسخ تمرینات ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی - گام به گام - دانلود - جواب - فصل 7 - آمار و احتمال

برای دانلود کلیک کنید:

دانلود پاسخ تمرینات فصل ۷ ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی

دانلود گام به گام ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی (کلیه فصل ها)