پاسخ تمرینات فصل هشتم ریاضی هشتم

صفحه 134 و 135 کتاب درسی

1- در یک کارخانه دوچرخه سازی دو مدل دوچرخه تولید می شود: دوچرخه جاده و دوچرخه کوهستان. در این کارخانه هر نوع دوچرخه در سه رنگ زرد، قرمز و آبی و دو اندازه 24 و 26 تولید می شود.

  • الف) چند نوع دوچرخه مختلف در این کارخانه تولید می شود؟
  • ب) در نشریه تبلیغاتی این کارخانه، در هر صفحه عکس یکی از این دوچرخه ها آمده است. علی یکی از صفحه ها را به طور تصادفی انتخاب می کند. احتمال اینکه در این صفحه دوچرخه کوهستان آبی رنگ اندازه 26 دیده شود، چقدر است؟

...

پاسخ تمرینات ریاضی هشتم 8 فصل هشتم - گام به گام - دانلود - جواب - آمار و احتمال

برای دانلود کلیک کنید:

دانلود پاسخ تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی هشتم فصل 8

دانلود گام به گام ریاضی هشتم (کلیه فصل ها)