پاسخ تمرینات فصل نهم ریاضی هفتم

صفحه 123 کتاب درسی

1- عقربه چرخنده رو به رو را می چرخانیم، احتمال ایستادن عقربه روی کدام رنگ بیشتر است؟ چرا؟

جواب تمرینات ریاضی هفتم صفحه 123

پاسخ تمرینات ریاضی هفتم فصل نهم - گام به گام - دانلود - جواب - آمار و احتمال

دانلود پاسخ کلیه تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی هفتم فصل نهم

دانلود گام به گام ریاضی هفتم (کلیه فصل ها)