پاسخ تمرینات فصل هشتم ریاضی هشتم

صفحه 123 کتاب درسی

1- در یک کارگاه تولید لامپ، 30 لامپ به صورت تصادفی انتخاب، و طول عمر آنها بر حسب ساعت اندازه گیری شده است. داده ها را به 5 دسته تقسیم، و جدول فراوانی و نمودار ستونی آن را رسم کنید.

جواب تمرینات ریاضی هشتم صفحه 123 فصل هشتم

...

پاسخ تمرینات ریاضی هشتم 8 فصل هفتم - گام به گام - دانلود - جواب - توان و جذر

برای دانلود کلیک کنید:

دانلود پاسخ تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی هشتم فصل 8

دانلود گام به گام ریاضی هشتم (کلیه فصل ها)