پاسخ تمرینات فصل چهارم ریاضی نهم

صفحه 71 و 72 کتاب درسی

1- ریشه های دوم عددهای زیر را بیابید.

جواب تمرینات ریاضی نهم صفحه 71 و 72

پاسخ تمرینات ریاضی نهم فصل چهارم - گام به گام - دانلود - جواب - توان و ریشه

دانلود پاسخ تمرینات، فعالیت ها و کار در کلاس های ریاضی نهم فصل چهارم

دانلود گام به گام ریاضی نهم (کلیه فصل ها)